1. Ana Sayfa
  2. Bilim ve Uzay

Kardashev Ölçeği Nedir?

Kardashev Ölçeği Nedir?
0

Evrende var olduğumuzdan bu yana insanoğlu çeşitli alanda birçok gelişmeler gerçekleştirmiştir. Peki bunu nasıl ölçebiliriz?


Evren, uçsuz bucaksız geniş bir alan. Biz ise evrenin bir noktasında küçücük bir yerdeyiz. İnsanlar, bu zamana kadar çeşitli teknolojik ve bilimsel gelişmeler ile ilerlemeler katetmiştir. Hala gelişmeye devam ediyoruz. Son yılları incelediğimizde gelişmelerin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyoruz. 

Bu olayı daha iyi anlamanız için sizi biraz zamanda yolculuk yaparak geçmişe götürelim. 1700’lü yıllarda henüz endüstri pek gelişmemişken sanayi devrimi ile artık yeni bir devir başladı, nüfus artışı hızla katlandı. Bununla birlikte dünyada büyük gelişmeler yaşandı. 1900’lü yılların sonuna doğru ise teknoloji daha da yaygınlaştı, herkes kullanmaya başladı. 2000’li yıllardan sonra ise teknolojide büyük ilerlemeler meydana geldi ve ilerleyen zamanlarda da bilim insanlarının laboratuvarlarda yaptığı çalışmalar ile şu anki teknolojilere oranla kat kat daha güçlü sistemler gelecek. Kısacası son zamanlarda hızlı bir gelişme sağladık. Yeni bir devrin başlaması ile daha da hızlı gelişmeler sağlanacaktır elbet. Örneğin nanoteknolojinin daha da gelişmesi ile daha küçük ve daha güçlü şeyler üreteceğiz. Bunun dışında küçük bir buluş, dünyada büyük değişimlere sebep olabilir.

Kardashev ölçeği, evrendeki gelişmemizi gösteren bir ölçektir. Yani evrende ne kadar geliştik? Hangi seviyelere ulaştık? Daha hangi seviyelere ulaşacağız? Bunu açıklayan bir ölçektir. Bu ölçek, dünyadaki toplam üretilen enerji seviyesine göre şekillenmiştir. Yani enerji üretimimiz ne kadar yüksek olursa ölçek üzerinde o kadar yükseliriz. Tip 1 medeniyet 10^16 W, tip 2 medeniyet 10^26 W, tip 3 medeniyet ise 10^36 W enerji üretimine sahiptir. Bu şekilde devam etmektedir. Tip 3 medeniyetten sonraki kısım diğer bilim insanları tarafından eklenmiştir.

Tip 0 Medeniyet

Bu seviye henüz bir başlangıçtır. Bu medeniyet, kendi gezegenindeki kaynakları kullanmaktadır. Enerji üretimi bu seviyede yüksek değildir.

Tip 1 Medeniyet

Bu medeniyet, artık gezegenin dışına çıkmış ve güneşin enerjisini depolayan bir sistem haline gelmiş medeniyettir. Fakat bu sistemden kastımız güneş panelleri değildir, güneşten alacağımız enerji tüm dünyaya kat kat yetecek şekilde olmalıdır.

Tip 2 Medeniyet

Bu medeniyet seviyesine erişmek için daha çok gelişmemiz gerekmektedir. Bu seviyede güneş dışında tüm yıldızların enerjisini toplamalıyız. Bunun için devasa sistemler kurulmalıdır. Dünyadaki kaynaklar bunun için yeterli gelmeyeceğinden dolayı diğer gezegenlerden de kaynaklar toplanacaktır. Yani uzay madenciliği yaygın bir şekilde bu medeniyetlerde var olacaktır.

Tip 3 Medeniyet

Bu medeniyet seviyesi galaksinin tamamına hükmetmektir. Bu seviyede artık galaksinin her yerine ulaşıp gezegenler ve yıldızlararası şehirler yer alacaktır. Uzay seyahati yaparak uzak noktalara hızlı bir şekilde gidilebilecektir. Çeşitli uzay etkinlikleri ve uzay gezileri yer alacaktır. Bu seviyede galaksimizin tamamındaki enerjiyi kullanabileceğiz.

Tip 4 Medeniyet

Bu seviyede artık diğer galaksilere de hükmedeceğiz. Galaksiler arası yolculuklar yapıp belki de yeni yaşam formları keşfedeceğiz veya biz yeni yaşam alanları oluşturacağız. Galaksiler arası etkinlikler düzenlenecek, büyük bir enerji üretimine sahip olacağız.

Tip 5 Medeniyet

Bu seviye ve üstü artık evrenin tamamına ve diğer evrenlere hükmeden bir yapıda olacaktır. Şu ankine göre muazzam bir enerji üretimi, devasa yapılar, uzayda yayılmış insanlar yer alacak. Uzay nüfusu şu anki dünya nüfusuna göre kat kat fazla olacak. Bu seviye ve üstü belki de kendi evrenlerini oluşturup simüle edebilecek. Bazı bilim insanlarına göre tip 5 medeniyet ve üstü seviyelerde olan yaşam formlarının bizim evreni oluşturduğunu düşünmektedir.

Ölçeğin Neresindeyiz?

Sanırım neresinde olduğumuzu yukarıdaki yazıdan sonra tahmin etmişsinizdir. Şu anda 0.7-0.8 arasında bir seviyede bulunuyoruz. Grafiği incelediğimizde zaman zaman hızlı bir yükselmeler olduğu görülmektedir. Tip 1 medeniyetin ise çok uzak olmadığı ve yeni gelişmelerle daha hızlı ulaşacağımızı tahmin etmekteyiz.

İlginizi Çekebilir

Yorum Yap